จำนวนข่าวทั้งหมด 255
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ศาลจังหวัดสวรรคโลกเข้าร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า”ประจำปี พ.ศ. 2557
ศาลจังหวัดสวรรคโลกเข้าร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า”ประจำปี พ.ศ. 2557
  :: ข่าวที่ 448   :: วันที่ 4 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสวรรคโลกและทนายความ ร่วมส่งนายอนุรุท  กิ่งเนตร
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสวรรคโลกและทนายความ ร่วมส่งนายอนุรุท กิ่งเนตร
  :: ข่าวที่ 447   :: วันที่ 4 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสวรรคโลกเข้าพบพร้อมกล่าวอำลาและมอบของที่ระลึกให้แก่คณะผู้พิพากษาในโอกาสย้ายไปรับราชการที่ศาลแห่งอื่น
ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสวรรคโลกเข้าพบพร้อมกล่าวอำลาและมอบของที่ระลึกให้แก่คณะผู้พิพากษาในโอกาสย้ายไปรับราชการที่ศาลแห่งอื่น
  :: ข่าวที่ 446   :: วันที่ 4 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
ศาลจังหวัดสวรรคโลกจัดโครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ศาลจังหวัดสวรรคโลกจัดโครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  :: ข่าวที่ 445   :: วันที่ 4 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานประจำศาลจังหวัดสวรรคโลก เข้าร่วมประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมและคัดเลือกศาลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานประจำศาลจังหวัดสวรรคโลก เข้าร่วมประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมและคัดเลือกศาลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 444   :: วันที่ 4 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลกร่วมพิธีเปิดงานวันหมากม่วง หมากปราง ของดีศรีสวรรคโลก ประจำปี พ.ศ.2557
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลกร่วมพิธีเปิดงานวันหมากม่วง หมากปราง ของดีศรีสวรรคโลก ประจำปี พ.ศ.2557
  :: ข่าวที่ 443   :: วันที่ 4 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ศาลจังหวัดสวรรคโลกร่วมงานพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ณ บริเวณศาลหลักเมืองสวรรคโลก
ศาลจังหวัดสวรรคโลกร่วมงานพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ณ บริเวณศาลหลักเมืองสวรรคโลก
  :: ข่าวที่ 442   :: วันที่ 4 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  :: ข่าวที่ 441   :: วันที่ 4 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
ศาลจังหวัดสวรรคโลก  จัดงาน “ด้วยรักและผูกพัน” เพื่อเป็นการเลี้ยงส่งคณะผู้พิพากษาซึ่งย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น
ศาลจังหวัดสวรรคโลก จัดงาน “ด้วยรักและผูกพัน” เพื่อเป็นการเลี้ยงส่งคณะผู้พิพากษาซึ่งย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น
  :: ข่าวที่ 440   :: วันที่ 4 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
ศาลจังหวัดสวรรคโลก จัดอบรมโครงการ“การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน”  ณ  โรงแรมวิลาชา จ.เชียงราย
ศาลจังหวัดสวรรคโลก จัดอบรมโครงการ“การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน” ณ โรงแรมวิลาชา จ.เชียงราย
  :: ข่าวที่ 439   :: วันที่ 4 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 9 )
ศาลจังหวัดสวรรคโลกจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร “ฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟเบื้องต้น” ประจำปี พ.ศ. 2557
ศาลจังหวัดสวรรคโลกจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟเบื้องต้น” ประจำปี พ.ศ. 2557
  :: ข่าวที่ 438   :: วันที่ 5 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
ศาลจังหวัดสวรรคโลกร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจฯ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีศาลเหนือ-ศาลใต้ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2557
ศาลจังหวัดสวรรคโลกร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจฯ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีศาลเหนือ-ศาลใต้ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 437   :: วันที่ 5 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
ศาลจังหวัดสวรรคโลกร่วมพิธีเปิดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาด จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2557
ศาลจังหวัดสวรรคโลกร่วมพิธีเปิดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาด จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 436   :: วันที่ 5 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
ศาลจังหวัดสวรรคโลกออกเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายร่วมกับอำเภอศรีนคร
ศาลจังหวัดสวรรคโลกออกเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายร่วมกับอำเภอศรีนคร
  :: ข่าวที่ 435   :: วันที่ 28 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลกอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯในการแข่งขันกีฬาประเพณี  ระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตศาลเหนือ – ศาลใต้  ครั้งที่ ๓๓
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลกอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯในการแข่งขันกีฬาประเพณี ระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตศาลเหนือ – ศาลใต้ ครั้งที่ ๓๓   
  :: ข่าวที่ 434   :: วันที่ 28 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
ศาลจังหวัดสวรรคโลกต้อนรับนายอนุวัตร ขุนทอง รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 พร้อมคณะ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับการจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการศาลฯ
ศาลจังหวัดสวรรคโลกต้อนรับนายอนุวัตร ขุนทอง รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 พร้อมคณะ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับการจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการศาลฯ
  :: ข่าวที่ 433   :: วันที่ 4 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
นายอำเภอสวรรคโลกรับพรปีใหม่จากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจัวหวัดสวรรคโลก
นายอำเภอสวรรคโลกรับพรปีใหม่จากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจัวหวัดสวรรคโลก
  :: ข่าวที่ 432   :: วันที่ 4 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
ศาลจังหวัดสวรรคโลกร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ อ.ทุ่งเสลี่ยม
ศาลจังหวัดสวรรคโลกร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ อ.ทุ่งเสลี่ยม
  :: ข่าวที่ 431   :: วันที่ 4 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก ร่วมพิธีเปิดอาคารเรือนนอนผู้ต้องขังหญิง เรือนจำอำเภอสวรรคโลก
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก ร่วมพิธีเปิดอาคารเรือนนอนผู้ต้องขังหญิง เรือนจำอำเภอสวรรคโลก
  :: ข่าวที่ 430   :: วันที่ 4 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
ศาลจังหวัดสวรรคโลกเข้าร่วมกิจกรรม จังหวัดยิ้ม..เคลื่อนที่
ศาลจังหวัดสวรรคโลกเข้าร่วมกิจกรรม จังหวัดยิ้ม..เคลื่อนที่
  :: ข่าวที่ 429   :: วันที่ 4 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |