จำนวนข่าวทั้งหมด 64
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
ศาลจังหวัดสวรรคโลกให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 และคณะในโอกาสตรวจราชการและนิเทศงานศาลจังหวัดสวรรคโลก
ศาลจังหวัดสวรรคโลกให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 และคณะในโอกาสตรวจราชการและนิเทศงานศาลจังหวัดสวรรคโลก
  :: ข่าวที่ 578   :: วันที่ 12 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 49 )
ศาลจังหวัดสวรรคโลก ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด จำนวน 2 รายการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
  :: ข่าวที่ 577   :: วันที่ 27 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
ศาลจังหวัดสวรรคโลก ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
ศาลจังหวัดสวรรคโลก ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
  :: ข่าวที่ 576   :: วันที่ 26 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 63 )
ศาลจังหวัดสวรรคโลก ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
ศาลจังหวัดสวรรคโลก ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
  :: ข่าวที่ 575   :: วันที่ 26 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 57 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลกรับฟังการประชุมผู้บริหารศาลยุติธรรมเพื่อรับมอบนโยบายจากประธานศาลฎีกา ผ่านระบบ web conference
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลกรับฟังการประชุมผู้บริหารศาลยุติธรรมเพื่อรับมอบนโยบายจากประธานศาลฎีกา ผ่านระบบ web conference
  :: ข่าวที่ 574   :: วันที่ 16 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลกเข้าร่วมประชุม อ.ก.บ.ศ.ภาค 6 ครั้งที่ 7/2558
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลกเข้าร่วมประชุม อ.ก.บ.ศ.ภาค 6 ครั้งที่ 7/2558
  :: ข่าวที่ 573   :: วันที่ 16 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลกร่วมทำบุญเนื่องในวันตำรวจแห่งชาติ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลกร่วมทำบุญเนื่องในวันตำรวจแห่งชาติ
  :: ข่าวที่ 572   :: วันที่ 14 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 38 )
ประกาศศาลจังหวัดสวรรคโลก เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดสวรรคโลก
  :: ข่าวที่ 571   :: วันที่ 12 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 15 )
ประกาศศาลจังหวัดสวรรคโลก เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดสวรรคโลก
ประกาศศาลจังหวัดสวรรคโลก เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดสวรรคโลก
  :: ข่าวที่ 570   :: วันที่ 12 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 6 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก ร่วมสังเกตการณ์การอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในเขตอำนาจของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก ร่วมสังเกตการณ์การอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในเขตอำนาจของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6
  :: ข่าวที่ 569   :: วันที่ 1 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
ศาลจังหวัดสวรรคโลกให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ในโอกาสตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดสวรรคโลก
ศาลจังหวัดสวรรคโลกให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ในโอกาสตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดสวรรคโลก
  :: ข่าวที่ 568   :: วันที่ 24 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 60 )
ศาลจังหวัดสวรรคโลก จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับการจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการศาล
ศาลจังหวัดสวรรคโลก จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับการจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการศาล
  :: ข่าวที่ 567   :: วันที่ 28 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 45 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลกเข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมจริยธรรมประจำภาค ๖
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลกเข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมจริยธรรมประจำภาค ๖
  :: ข่าวที่ 566   :: วันที่ 28 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 30 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลกเข้าร่วมประชุม อ.ก.บ.ศ.ภาค 6 ครั้งที่ 5/2557 และร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมจริยธรรมประจำภาค 6  ครั้งที่ 5/2558
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลกเข้าร่วมประชุม อ.ก.บ.ศ.ภาค 6 ครั้งที่ 5/2557 และร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมจริยธรรมประจำภาค 6 ครั้งที่ 5/2558
  :: ข่าวที่ 565   :: วันที่ 28 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลกเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาค ๖
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลกเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาค ๖
  :: ข่าวที่ 564   :: วันที่ 28 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 24 )
ศาลจังหวัดสวรรคโลกจัดโครงการอบรมวิทยากรตัวคูณเพิ่มพูนศักยภาพ
ศาลจังหวัดสวรรคโลกจัดโครงการอบรมวิทยากรตัวคูณเพิ่มพูนศักยภาพ
  :: ข่าวที่ 563   :: วันที่ 18 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 49 )
ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดสวรรคโลกร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ณ ที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก
ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดสวรรคโลกร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก
  :: ข่าวที่ 562   :: วันที่ 14 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 65 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลกร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลกร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
  :: ข่าวที่ 561   :: วันที่ 14 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลกร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสวรรคโลก
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลกร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสวรรคโลก
  :: ข่าวที่ 560   :: วันที่ 14 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 19 )
ศาลจังหวัดสวรรคโลกจัดโครงการ วันรพี ประจำปี 2558
ศาลจังหวัดสวรรคโลกจัดโครงการ วันรพี ประจำปี 2558
  :: ข่าวที่ 559   :: วันที่ 11 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 67 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |