ศาลจังหวัดสวรรคโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสวรรคโลก Sawankhalok Provincial Court ถ.หน้าเมือง ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 Tel : (+66)55641727 Fax : (+66)55641056 E-mail : swlc@coj.go.th

ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดสวรรคโลก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด จำนวน 2 รายการ คือ 1. สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดสวรรคโลกรวมถึงพื้นที่โดยรอบอาคาร 2. สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 12 หน่วย
เอกสารแนบ