ศาลจังหวัดสวรรคโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสวรรคโลก Sawankhalok Provincial Court ถ.หน้าเมือง ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 Tel : (+66)55641727 Fax : (+66)55641056 E-mail : swlc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีของศาลจังหวัดสวรรคโลก” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีของศาลจังหวัดสวรรคโลก” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


เอกสารแนบ