ศาลจังหวัดสวรรคโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสวรรคโลก Sawankhalok Provincial Court ถ.หน้าเมือง ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 Tel : (+66)55641727 Fax : (+66)55641056 E-mail : swlc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แก่ผู้นำชุมชนระดับท้องถิ่น”

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แก่ผู้นำชุมชนระดับท้องถิ่น”


เอกสารแนบ