ศาลจังหวัดสวรรคโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสวรรคโลก Sawankhalok Provincial Court ถ.หน้าเมือง ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 Tel : (+66)55641727 Fax : (+66)55641056 E-mail : swlc@coj.go.th

ประกาศศาลจังหวัดสวรรคโลก เรื่อง การปล่อยตัวชั่วคราวเเละการบังคับตามคำสั่งโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(Electronic Monitoring หรือ EM)
เอกสารแนบ