ศาลจังหวัดสวรรคโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสวรรคโลก Sawankhalok Provincial Court ถ.หน้าเมือง ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 Tel : (+66)55641727 Fax : (+66)55641056 E-mail : swlc@coj.go.th

ศาลจังหวัดสวรรคโลกร่วมใจจัดกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 10 ต้นตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ศาลจังหวัดสวรรคโลกร่วมใจจัดกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 10 ต้นตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”


เอกสารแนบ