ศาลจังหวัดสวรรคโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสวรรคโลก Sawankhalok Provincial Court ถ.หน้าเมือง ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 Tel : (+66)55641727 Fax : (+66)55641056 E-mail : swlc@coj.go.th

ศาลจังหวัดสวรรคโลกจัดกิจกรรมโครงการ“เผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน” ร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ของจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนกันยายน 2561

ศาลจังหวัดสวรรคโลกจัดกิจกรรมโครงการ“เผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน” ร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ของจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนกันยายน 2561


เอกสารแนบ