ศาลจังหวัดสวรรคโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสวรรคโลก Sawankhalok Provincial Court ถ.หน้าเมือง ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 Tel : (+66)55641727 Fax : (+66)55641056 E-mail : swlc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก กล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับแก่ข้าราชการศาลจังหวัดสวรรคโลก ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งศาลอื่น

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก กล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับแก่ข้าราชการศาลจังหวัดสวรรคโลก ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งศาลอื่น


เอกสารแนบ